1. Het Woord wat leven geeft was er vanaf het allereerste begin. Dit Woord is op aarde gekomen in een fysieke vorm, en kon gezien en aangeraakt worden. Johannes was er een getuige van, en deze brief is bedoeld om aan ons het eeuwige leven, wat ooit alleen bij de Vader bekend was, maar nu onder andere aan Johannes geopenbaard was, te laten zien.
2. Deze brief is geschreven opdat we mét hen mogen deelnemen aan de gemeenschap met de Vader, en met zijn Zoon Jezus Christus. Opdat we vol van blijdschap mogen zijn!
3. Wat zij van God gehoord hadden en hierbij aan ons doorgeven, is het volgende: God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we dan zeggen dat wij bij God horen, maar we wandelen in duisternis, zijn we leugenaars.
4. Wanneer we echter in het licht van God wandelen, zoals Hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar en reinigt het bloed van Jezus ons van al onze zonden.
5. Als we zeggen dat we geen zonden hebben bedriegen wij onszelf, en maken wij van God een leugenaar. Dan woont Zijn woord niet in ons. Maar als we onze zonden bekennen, is Hij trouw en rechtvaardig om deze te vergeven en om ons te reinigen van alle onrechtvaardigheid.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!