1. Johannes schrijft over deze dingen (zie 1 Joh. 1) opdat we niet zondigen. Als we echter wel zondigen, hebben we een pleiter en verdediger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is de verzoening voor onze zonden, en die van de hele wereld.
2. We kunnen weten dat wij Hem kennen als we ons aan Zijn geboden houden. Dan is de liefde van God in ons volmaakt. Als iemand echter zegt dat hij Jezus kent, maar hij houdt zich niet aan Zijn geboden, is hij een leugenaar. Ieder die zegt dat hij in Jezus verblijft, moet ook wandelen hoe Hij gewandeld heeft.
3. Johannes schrijft ons niet over een nieuw gebod, maar over het woord wat er sinds het begin geweest is. Toch noemde Jezus het een nieuw gebod, namelijk dat we elkaar lief moeten hebben, net als Jezus ons lief heeft.
4. De duisternis gaat voorbij, en het ware licht schijnt al. Iedereen die zegt dat hij in het licht is, maar zijn broeder haat, die is nog steeds in de duisternis en hij weet niet waar hij heengaat, omdat de duisternis hem verblind heeft. Ieder die zijn broeder liefheeft blijft in het licht, en zo’n iemand zal niet struikelen.
5. Jakobus schrijft deze brief aan de kinderlijke in het geloof, omdat hun zonden hen vergeven zijn door Jezus` Wil en omdat ze de Vader kennen. Hij schrijft deze brief aan de volwassene in het geloof, omdat zij Hem, die er vanaf het begin al is, kennen. Hij schrijft deze brief aan de jongeren in het geloof, omdat zij de boze hebben overwonnen, omdat ze sterk zijn en omdat het Woord van God in hun blijft.
6. We moeten de wereld niet liefhebben. Als iemand de wereld liefheeft is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles in de wereld; de lust van het vlees, de lust van het oog en de trots van het leven, komt niet uit de Vader, maar uit de wereld.
7. De wereld zal vergaan met al zijn lusten, maar ieder die de Wil van God doet blijft voor eeuwig. We leven in de eindtijd en dat weten we omdat we gehoord hebben van de antichrist. Er zijn nu al vele antichristen en er zijn er ook al velen geweest. Want een antichrist is iemand die liegt en die ontkent dat Jezus de Christus is.
8. De antichristen hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt, want anders waren ze bij ons gebleven. Wij echte christenen zijn anders, want wij hebben een zegen gekregen van de Heilige, en we weten alles.
9. Ieder die de Zoon ontkent, heeft ook de Vader niet. Ieder die echter de Zoon erkent, die zich vasthoud aan hetgeen wat we vanaf het begin hebben gehoord; die heeft (en zal ook doorgaan in) de Zoon en de Vader.
10. Dit is de belofte die Hij met ons gemaakt heeft: het eeuwige leven. We hebben geen leer van mensen nodig, maar de zegen die van van God hebben ontvangen (de Heilige Geest) zal ons alles leren.
11. Wat Hij zegt is waarheid en geen leugen, dus we moeten doen wat Hij ons leert, en dat is in Christus blijven. Als we dat doen kunnen we vol van zekerheid zijn als Jezus komt, en hoeven we ons niet te schamen.
12. Zo vader, zo kind. We weten dat de Vader rechtvaardig is, dus kunnen we ook weten dat deze karaktereigenschap ook bij ons, zijn kinderen, aanwezig zal zijn.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!