1. Omdat God ons met grote liefde zijn zoons noemt, kent de wereld ons niet. De wereld heeft namelijk God zelf niet gekend. Daarom is het ook niet vreemd als de wereld ons haat.
2. Al weten we niet hoe onze levens er uit gaan zien in het Koninkrijk, we weten in ieder geval wel dat we naar de aard van Jezus zullen zijn. Ieder die dan hoopt op het eeuwige leven moet zichzelf zuiveren, omdat Hij ook zuiver is.
3. Zonde is het overtreden van de wet, dus ieder die zondigt overtreedt de wet van God. We weten dat Jezus gekomen is om onze zonde weg te nemen en om de werken van de duivel te vernietigen, en dat in Hem geen zonde is maar rechtvaardigheid.
4. Ieder die dan in Hem is zondigt niet, maar is rechtvaardig (zie commentaar aan het einde van deze notitie). Zo’n iemand is namelijk geboren uit God. We weten dan ook dat we zijn overgegaan vanuit de dood in het leven, omdat we de broeders liefhebben.
5. Ieder die geen rechtvaardigheid beoefent en zijn broeder niet liefheeft is uit de duivel en is eigenlijk dood. Want wie zijn broeder haat is een moordenaar, en er zal geen enkele moordenaar toegang hebben tot het eeuwige leven.
6. We merken de liefde van God omdat Hij zijn leven neergelegd heeft voor ons, en we zijn verschuldigd hetzelfde te doen voor de broeders. Ieder die de goede dingen van deze wereld heeft, maar zijn hart sluit voor een broeder die gebrek heeft, in hem is de liefde van God niet.
7. Laat ons niet liefhebben met woorden alleen, want zulke liefde is dood, maar laat de liefde zien met daden. Als we dat doen kunnen weten dat we uit de waarheid zijn, en kunnen we vol vertrouwen voor God komen omdat ons hart goed zit. Want God ziet wat er in ieders hart leeft, en als ons hart slecht is weet Hij dat.
8. Wat wij van God vragen zullen wij ontvangen als we ons aan Zijn geboden houden en als we de dingen doen die goed zijn in Zijn ogen. Dit zijn dan Zijn geboden: Dat we in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus geloven, en dat we elkaar liefhebben.
9. Als wij ons aan Zijn geboden houden, zullen wij in Hem verblijven, en Hij in ons. En we weten dat Hij in ons verblijft door Zijn Heilige Geest, die Hij aan ons gegeven heeft.

Commentaar: Ik denk niet dat het zo is dat een christen nooit meer zondigt, dus als je door deze tekst gaat twijfelen aan jezelf omdat je helaas soms nog wel eens zondigt, wees gerust. De tekst bedoelt meer dat een echte christen niet doorgaans zondigt. Er is geen vrede met de zonde in een kind van God, maar afschuw ervoor. Zolang je weet dat je zondigt, niet tevreden bent met je zonden, er een afschuw voor hebt en je bidt of God je zonden van je af wil nemen, of Hij je kracht wil geven om de verleiding de baas te zijn, dan komt het wel goed. Ondersteuning hiervoor is overigens te vinden in 1 Johannes 1. Kijk maar naar punt 5!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!