1. We moeten niet iedere geest geloven, maar we moeten ze testen om te kijken of ze wel van God zijn. Er zijn namelijk vele valse profeten de wereld ingegaan. We weten dat een geest van God is als deze erkent dat Jezus Christus gekomen is in vlees en bloed. Iedere geest die dit ontkent is geen geest van God, maar van de antichrist.
2. Wij zijn uit God, en Hij die in ons leeft heeft de wereld overwonnen. Omdat wij niet uit de wereld zijn maar van God luistert de wereld niet naar ons. De geest van de antichrist is wel uit de wereld, en daarom luistert de wereld wel naar hem. Zo kunnen we deze twee geesten uit elkaar houden.
3. Laat ons elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God en ieder die zijn naaste echt liefheeft is geboren uit God. Ieder die dan niet liefheeft kent God niet.
4. We kunnen de liefde van God zien in verschillende dingen die Hij gedaan heeft: Hij heeft Zijn Zoon de wereld in gestuurd om ons leven te geven door Hem en Hij heeft ons lief gehad voordat wij Hem lief hadden. Omdat God zo veel van ons houdt, zouden wij elkaar op de zelfde manier moeten liefhebben.
5. Niemand heeft ooit God gezien, maar we weten dus dat God in ons is, en wij in Hem, als wij van elkaar houden, omdat Hij Zijn Heilige Geest aan ons gegeven heeft en omdat wij erkennen dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft om de Redder van de wereld te zijn. Hij zal dus zeker Zijn liefde in ons volmaakt maken.
6. Onze liefde is volmaakt wanneer wij vol vertrouwen voor God kunnen komen op de dag van het oordeel. Want wij zijn in deze wereld als hoe Jezus is; rechtvaardig en vol van vertrouwen in God.
7. Er is geen angst in liefde, maar de volmaakte liefde drijft angst uit. Ieder die bang is voor God of voor vervolging is niet volmaakt in de liefde. Wij houden van Hem omdat Hij ons eerst lief heeft gehad.
8. Als er iemand is die zegt dat hij van God houdt, maar hij houdt niet van zijn naaste, is hij een leugenaar. Hoe kan je van God houden, die je niet gezien hebt, terwijl je niet van je naaste kan houden, die je wel gezien hebt. Want dit gebod hebben wij van God: Ieder die God liefheeft, heeft ook zijn broeder lief.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!