1. Dit is een brief van Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en de broeder Sosthenes, aan de gemeente in Korinthe. Aan de mensen die geheiligd zijn in Jezus Christus en die geroepen zijn om heiligen te zijn, niet alleen in Korinthe, maar over de hele wereld.
2. Hij start zijn brief met de mededeling dat hij altijd God dankt voor de genade die door Jezus aan deze gemeente gegeven is. Dat ze in alles rijk geworden zijn in Hem, in alle uitspraak en kennis.
3. De waarheid van de getuigenis van Christus was bevestigd in hen: ze hadden geen tekorten aan spirituele giften en ze verwachtten de komst van onze Here Jezus Christus. Paulus schrijft ook dat God hen zal blijven bevestigen tot aan het einde, om onschuldig te zijn op de dag van Jezus.
4. Na de brief op deze zeer positieve manier geopend te hebben begint Paulus al snel met het aankaarten van een probleem in deze gemeente. Een probleem waarvan hij op de hoogte gesteld is door broeders uit het gezin van ene Chloe.
5. Er was strijd in de gemeente. Iedereen zei: Ik ben van Paulus; en ik ben van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus. Paulus zegt hierop: “Is Christus verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?”
6. Hij smeekt hen in de naam van Christus om allemaal hetzelfde te spreken, opdat er geen scheuringen zijn, maar dat ze op een harmonieuze manier denken en oordelen.
7. Paulus zegt: “Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb, behalve dan Krispus, Gajus en het gezin van Stefanus. Zodat niemand van jullie kan zeggen dat ik iemand in mijn naam gedoopt heb”

Commentaar: Er was dus strijd over wie iemand gedoopt had en wie hen het Evangelie verkondigd had. Om het simpel te zeggen: er werd meer waarde gehecht aan de naam van de boodschapper dan aan de boodschap zelf. Het ging niet meer over Jezus aan het kruis, maar ze waren trots op hunzelf om volgers te zijn van Paulus, Apollos of Cefas. Of er gebeurde het tegenovergestelde, namelijk dat anderen geminacht werden omdat ze naar mensen luisterden. Alles draaide weer om de trots van de mens. De inhoud van deze brief betekent overigens niet dat als er mensen zijn die van de waarheid in de bijbel afwijken, we ze niet moeten corrigeren als broeders. Is deze hele brief daar namelijk geen voorbeeld van? Paulus zag dat ze afweken van de waarheid en van de wil van God, dus hij corrigeerde hen! Hij minachtte hen niet en hij maakte hen niet kapot, maar hij vermaande hen als een broeder.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!