1. Paulus herinnert ons eraan dat het niet uitmaakt wat onze omstandigheden zijn en dat we in en tijdens alles ervoor moeten zorgen dat we God proberen te gehoorzamen.
2. De Joden in de woestijn waren allemaal gedoopt als het volk van Mozes omdat zij door de wolk van God geleid werden en omdat zij dwars door de zee gelopen hadden. God zorgde voor hen allemaal door hen eten te geven uit de hemel en door hen drinken te geven uit de rots (deze was Jezus).
3. Toch was God niet tevreden met velen van hen, omdat zij Hem niet gehoorzaamden. Daarom sloeg Hij de ongehoorzame Israëlieten neer in de woestijn. Deze dingen zijn gebeurd en opgeschreven als een voorbeeld voor ons, opdat wij geen slechte dingen begeren, zoals zij wel deden.
4. We moeten geen idolen aanbidden zoals zij wel deden, we moeten geen seksuele immoraliteit begaan zoals zij wel deden, we moeten het geduld van Christus niet op de proef stellen zoals zij wel deden en we moeten niet mopperen voor God zoals zij wel deden. De Israëlieten al deze dingen wel deden werden door God vernietigd.
5. Als we geneigd zijn om te denken dat ons deze dingen nooit zullen overkomen, moeten we nog eens een keer goed kijken en zorgen dat we niet struikelen.
6. Geen van de verleidingen die we doorstaan zijn onbekend of vreemd. God is rechtvaardig en getrouw om er voor te zorgen dat we niet boven ons vermogen verleid worden. Hij zal bij elke verleiding voor een uitweg zorgen.

Commentaar: Een hedendaags gebruik voor deze tekst is al zeer dichtbij te vinden. Er zijn immers genoeg mensen die zich Christenen noemen terwijl ze alleen maar naar de kerk gaan op zondag en zo nu en dan een vers opzeggen. Zij vertrouwen er op dat hun omstandigheden genoeg zijn, net zoals de Israëlieten deden. Er zijn bij deze mensen echter geen geestelijke vruchten te bekennen.

Ik was vroeger zo’n persoon, al ging ik niet eens naar de kerk. Ik ben opgegroeid in een (deels) Christelijk huishouden en ik dacht dat deze omstandigheden genoeg waren. Mijn denken en doen kwamen niet van een God-erend hart. Ik deed waar ik zin in had, al was het nog zo zondig, en ik dacht dat het allemaal wel los zou lopen als ik soms zou bidden of God mij zou willen vergeven.

Gelukkig had/heeft God mij in Zijn hand en heeft hij mij tot Hem getrokken. Hoe dit gebeurd is, is een ander verhaal. Het is geen verandering die ik goed kan beschrijven, maar Hij heeft Zich aan Zijn belofte gehouden bij mij. Namelijk: “Ik zal je een nieuw hart geven. Een hart van vlees als vervanging voor je verhardde en stenen hart.” Ik zeg niet dat ik nu perfect ben of dat ik nooit meer zondig, verre ervan. Het leven van een Christen is niet gekenmerkt door perfecte gehoorzaamheid, maar wel door een continu streven ernaar. De verandering van hart is voor mij en hopelijk mijn omgeving overigens wel merkbaar. “Je zult ze herkennen aan hun vruchten.“

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!