1. Omdat hij graag wil dat we allemaal volgers zijn van Christus, zegt Paulus: Volg mijn voorbeeld, zoals ik het voorbeeld van Christus volg.
2. Christus is het hoofd van elke man, de man is het hoofd van zijn vrouw en God is het hoofd van Christus. Deze orde wordt duidelijk in dit hoofdstuk aangegeven. Dit betekent niet dat de ene minderwaardig is dan de ander, maar wel dat er verschillende rollen zijn.

Ik wijk vanaf hier van mijn gebruikelijke notitie formule af. Dit doe ik omdat deze tekst zeer onduidelijk is en omdat er verschillende interpretaties mogelijk zijn.

Laten we aan het begin beginnen. Er staat geschreven dat elke man die bidt of profeteert zijn hoofd te schande maakt als hij zijn hoofd bedekt. Ook staat er dat het tegenovergestelde waar is voor vrouwen, want dat zou net zijn alsof zij kaalgeschoren was. Een man hoort zijn hoofd niet te bedekken, want hij is een weerspiegeling van God en de glorie van God. Een vrouw hoort dit wel te doen, want zij is de glorie van haar man. De man is niet van de vrouw, maar de vrouw is van de man. Want zij is voor de man gemaakt, en niet andersom.

Dit stukje alleen al is controversieel genoeg in onze cultuur. Staat er nou in de bijbel dat vrouwen een hoofddoekje moeten dragen? Mag een man geen hoed of muts dragen? En zijn vrouwen minderwaardig? Wij als Christenen willen natuurlijk doen wat God van ons verlangt, maar is dát wat Hij van ons verlangt? Ik weet het niet.

Het zou kunnen zijn dat dit één van de weinige stukken in de bijbel is waar ons wordt opgedragen om juist wel op te letten wat de cultuur om ons heen zegt. Denk hier eens over na: Wat nou als het in de cultuur in de tijd van deze brief normaal was dat een vrouw haar hoofd bedekte? Wat zou het betekenen als zij dit niet deed, maar wel getrouwd was? Het zou kunnen communiceren dat zij niet met haar man getrouwd zou willen zijn. Of het zou kunnen betekenen dat zij aan de autoriteit van haar man niet gehoorzaam was.

Het volgende stukje is pas helemaal mysterieus: “Om deze reden hoort de vrouw een teken van kracht op haar hoofd te dragen, vanwege de engelen.” Huh?! Sommige mensen denken dat dit over goede engelen gaat, die aanwezig zijn bij de godsdienst en God moeten vertellen hoe het er aan toe gaat. Anderen denken dat het juist over gevallen engelen gaat en dat als de vrouwen geen sluier dragen zij in de verleiding kunnen komen. Weer anderen leggen uit dat het Griekse woord voor engelen ook simpelweg boodschapper, ofwel spion kan betekenen. Als het laatste waar is, kan het zijn dat Paulus wil dat wij een goede indruk bij die spionnen achterlaten. De vrouwen zijn nederig, de mannen zien er uit als normale mannen; niks op aan te merken.

Verder staat er dat de man niks is zonder zijn vrouw, en ook omgekeerd. De vrouw is wel uit de rib van de man gevormd, maar elke man wordt van een vrouw geboren. Alles heeft uiteindelijk zijn oorsprong bij God. Dit stukje is luid en duidelijk

Nu weer een controversieel stukje: “Leert de natuur zelf jullie niet dat als een man lang haar heeft, het hem tot schande is? Maar als een vrouw lang haar heeft, is dat een eer voor haar. Maar als iemand hierover ruzie wil zoeken, wij hebben zulke gewoontes niet, noch de Gemeenten van God.” Ook hierover zijn de meningen verdeeld. Sommigen houden deze tekst aan om te zeggen dat mannen geen lang haar mogen hebben en dat vrouwen geen kort haar mogen hebben. Maar hoe leert de natuur dat ons? Misschien dat een man met lang haar onaantrekkelijk is voor vrouwen en ook andersom? Vragen, vragen en nog eens vragen, maar geen duidelijk antwoord.

Wellicht is het bevorderlijk om te kijken naar het thema van de vorige hoofdstukken om een hedendaagse toepassing te kunnen vinden voor deze onduidelijke tekst. De laatste paar hoofdstukken gingen allemaal over struikelblokken en hoe we zo min mogelijk struikelblokken moeten veroorzaken voor anderen. Ook deze tekst kan hiervoor gebruikt worden, al weten we niet 100% zeker waar hij precies over gaat.

Als het bedekken van het hoofd voor vrouwen in de cultuur van die dag een teken was van nederigheid en een eerbetoon was aan de natuurlijke relatie tussen man en vrouw, die God aan het begin van de wereld ontworpen heeft; dan is het goed voor ons om hetzelfde te doen, maar in licht van onze huidige cultuur.

In onze cultuur dragen vrouwen niets op hun hoofd als ze getrouwd zijn, maar beide man en vrouw hebben wel een huwelijksring. Het gaat erom dat wij aan iedereen laten zijn dat wij nederig zijn, dat wij geloven in verschillende rollen voor mannen en vrouwen, dat wij geloven dat het huwelijk bedoeld is voor man en vrouw. De vrouw is niet minderwaardig, maar wel anders dan een man. (Grappig genoeg lijken de feministen van vandaag te zeggen dat een vrouw geen waarde heeft als zij zich niet als een man gedraagt. Hmmmm…) Wij horen het goede voorbeeld te geven. Daar gaat het om. Het is één van de vele manieren waarop wij ons geloof aan de wereld getuigen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!