1. Terwijl de Korinthiërs zich goed gedroegen met betrekking tot het vorige deel van dit hoofdstuk, blijkt het nu dat er toch nog een probleem was. Paulus schrijft zelfs dat het eerder slecht dan goed was wanneer zij bijeen kwamen.
2. Er waren nog meer gebieden waarop ze verdeeld waren. Paulus schrijft daarom, misschien wel sarcastisch: Er moeten ook wel ketterijen zijn, want hoe weten jullie anders wie er oprecht zijn, en wie niet?
3. Het probleem was dit: ze kwamen wel bijeen om te eten en te drinken, maar het kon absoluut niet het avondmaal genoemd worden. Ze aten niet alleen van het brood en ze dronken niet alleen uit de beker, maar ze aten er een complete maaltijd bij.
4. Dit is opzicht niet verkeerd, ze deden namelijk alleen maar Jezus na. Er staat namelijk dat Jezus na het breken van het brood ook nog avondeten at. Daarna nam hij de beker pas.
5. Het probleem was dat er niet voor iedereen gezorgd werd. Iedereen nam zijn eigen eten mee en dat veroorzaakte de verdeeldheid. De rijke mensen namen voor henzelf een overvloed aan eten en wijn mee, zelfs zoveel dat ze er dronken van werden, terwijl de arme mensen alleen maar hongerig toe konden kijken.
6. Daarom zegt Paulus: als jullie dan zo veel willen eten, hebben jullie dan geen huizen om dit in te doen? Nee, jullie lijken de kerk van God te verachten.
7. De reden dat wij met elkaar het brood breken en de wijn drinken is omdat het een visuele herinnering is voor onszelf, maar vooral voor elkaar, dat Jezus voor onze zonden gestorven is, dat Hij opgestaan is en dat Hij terug zal komen.
8. Het is het ultieme voorbeeld van aan het belang van anderen denken, in plaats van alleen aan eigenbelang denken. Als we dan vol egoïsme tijdens het avondmaal ons buikje rond eten terwijl de andere leden van het lichaam van Christus hongerig toekijken, lijken we meer op de mensen die onze Heer gekruisigd hebben dan op kinderen van God.
9. Als we dus op deze onwaardige manier het avondmaal eten en drinken, eten en drinken we verdoemenis op onszelf.
10. De Here wil niet dat we dit onszelf en onze broeders en zusters aandoen, dus Hij disciplineert ons wanneer wij de verdoemenis in willen stappen. Om deze reden waren er dus velen ziek onder de Korinthiërs en waren anderen zelfs gestorven. (De Here neemt ons liever uit de wereld weg dan dat Hij ons de verdoemenis in laat gaan, hallelujah!)

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!