1. Toen wij nog geen Christenen waren, werden wij verleid naar andere dingen dan de enige echte God, om deze dingen in de plaats van God te dienen. We hebben nu de Geest van God gekregen, omdat wij geloofden.
2. Niemand kan door de Heilige geest zeggen dat Jezus een vervloeking is. En niemand kan zeggen dat Jezus de Here is zonder de Geest van God.
3. Nu dan: er zijn verschillende gaven, maar één Geest die deze gaven naar Zijn eigen wil uitgedeeld heeft voor het opbouwen en het onderhouden van Zijn kerk. Er is ook verschil in de manier waarop God gediend wordt en in de dingen die voor Hem gedaan worden. Maar nogmaals, er is één Heilige Geest.
4. Enkele gaven van de Heilige Geest: wijsheid, kennis, geloof, helen, wonderen, profetie, onderscheid maken tussen geesten, in tongen spreken en tongentaal kunnen verstaan.
5. Niet iedereen in de kerk zal dezelfde gave hebben. Dit is volgens het plan van God, want het is Zijn wil dat wij elkaar nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
6. ‘indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn?’ (Uitleg is niet nodig.)
7. Niet elke gave krijgt de waardering die het verdient, terwijl het zeker wel nodig is voor het correct functioneren van het lichaam. De spreker bijvoorbeeld wordt door velen wel gezien en bedankt, maar is dit ook het geval met de jeugdzorg in de kerk? Bedanken wij die mensen elke zondag dat zij voor de kinderen hebben gezorgd?
8. Als er één onderdeel van een lichaam lijdt, lijden de andere onderdelen ook. Het is nét zo in het lichaam van Christus.
9. Ieder van ons is in de kerk gezet met een reden. Sommigen zijn apostelen, sommigen profeten, sommigen leraren, enzovoort. Is iedereen een profeet? Is iedereen een leraar? Heeft iedereen de gave van het spreken in tongen? Nee, maar het is goed om te beste gaven te willen hebben.

Commentaar: Er zijn bewegingen (geweest) die beweer(d)en dat je alleen de Geest had als je bijvoorbeeld in tongen kon praten, of als je de gave van profetie had. Niets is minder waar. Ieder die kan belijden dat Jezus de Here is heeft immers de Geest. En niet elke gave is even fantastisch of uitgesproken als het praten in tongen, maar elke gave is wel nodig voor het functioneren van het lichaam.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!