1. Tongentaal heeft toch wel een betekenis op zichzelf (zonder interpretatie) voor anderen, dan niet voor gelovigen, maar voor ongelovigen. Het laat zien dat mensen ongelovig of ongeleerd zijn als ze tongentaal horen en als reactie daarop zeggen dat we gek zijn. Als ze echter profetie horen, kan het zijn dat ze tot geloof komen.
2. Als Christenen bij elkaar komen moet ieder’s doel het opbouwen van elkander zijn. Ieder heeft een gave van God gekregen en deze gave dient gebruikt te worden om de kerk op te bouwen. Mensen kunnen bijvoorbeeld psalmen, doctrine, tongen, openbaringen of een interpretatie hebben die ze kunnen delen.
3. Er mogen per bijeenkomst niet meer dan twee of drie mensen zijn die in tongen praten, en dan wel netjes na elkaar, en niet door elkaar heen. Als er niemand is om de tongentaal te interpreteren, is het beter dat er niet in hardop tongentaal gesproken wordt. Laat diegene dan in zichzelf tegen God praten.
4. Deze regels gelden niet alleen voor tongentaal, maar ook voor profetie. Er mogen er per bijeenkomst niet meer dan twee of drie zijn die profeteren en als er iemand spreekt moet de rest stil zijn en beoordelen of wat er gezegd wordt overeenkomt met het woord van God. Na afloop van de profetie kunnen mensen natuurijk wel hun oordeel geven.
5. Als er plots iemand anders een openbaring krijgt, moet degene die eerst sprak stilhouden zodat iedereen ervan kan leren en opgebouwd kan worden. De geesten van profeten zijn onderworpen aan de profeten zelf. Ze kunnen best even wachten met profeteren, want God is niet de auteur van chaos, maar van rust.
6. Terwijl iemand profeteert mogen vrouwen niet praten of hun oordeel uitbrengen. Het is vrouwen namelijk niet toegestaan in de kerk een autoritaire positie te hebben over mannen wat onderwijs en correctie betreft. Als een vrouw vragen of haar bedenkingen heeft, kan ze deze thuis aan haar man voorleggen.
7. De dingen waarover Paulus schrijft zijn het woord van God. God verandert niet. Echte profeten erkennen dit. Als er dan “profeten” of “spirituele” mensen zijn die dingen zeggen die tegen het woord van God ingaan, zijn ze helemaal niet spiritueel.
8. “Zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Zo dan, broeders, begeer om te profeteren, en verhindert niet in tongen te spreken. Laat alle dingen netjes en met orde geschieden.” Dit is een samenvatting van het hele hoofdstuk.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!