Het mag duidelijk zijn dat de opstanding uit de dood wel degelijk bestaat. Het is niet zo dat we straks alleen maar geesten zijn die een beetje rondzweven. Nee, onze lichamen zullen veranderd worden om in het beeld van de eeuwigheid te passen. Geen pijn meer, geen tranen meer, geen zonde meer. Wat een vooruitzicht!

Jezus wordt in deze tekst gezien als de laatste Adam. Het is een bijzondere vergelijking, maar ik kan wel zien hoe dit klopt. Adam is dé voorvader van iedereen. Uit zijn geslacht is iedereen gekomen, dus we kunnen zeggen dat wij het vergankelijke leven uit hem gekregen hebben. Wij beërven ons vlees van hem, maar wij beërven ook onze zondige natuur van hem. Neem nu Jezus en pas diezelfde vergelijking toe. Jezus is de enige manier om het eeuwige leven te krijgen, dus ieder die het Koninkrijk in zal gaan heeft zijn leven van en uit Hem gekregen. Door Hem zullen wij onze veranderde lichamen krijgen en door ons vertrouwen en geloof in Hem te leggen beërven wij als het ware zijn zondeloze, rechtvaardige en perfecte natuur. Zoals we nu op Adam lijken, zullen we straks op Jezus lijken. It makes perfect sense!

Met deze dingen in gedachten mogen we zonder angst zijn. Met deze dingen in gedachten mogen we alles geven voor een ander. Met deze dingen in gedachten mogen wij proclameren wie Jezus is, wat Hij voor ons gedaan heeft en wat Hij nog voor ons gaat doen! ‘God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!