1. Het Evangelie is afhankelijk van een aantal dingen om in effect te kunnen treden in iemands leven. Het moet gepredikt worden (schrijven, spreken), het moet ontvangen worden (lezen, horen), het moet gelooft worden, en als teken dat het gelooft wordt; er moet blijvend in worden gestaan(leven, herinneren).
2. Het Evangelie houdt op z’n minst het volgende in: Christus is gestorven voor onze zonden, waarna Hij begraven is. Na drie dagen is Hij opgestaan en hebben velen Hem fysiek gezien.
3. Paulus schrijft dat hij eigenlijk de minste van alle apostelen is en dat hij het niet verdient om een apostel te zijn. Hij vervolgde namelijk vroeger de Gemeente van God! Maar de genade van God reikt zelfs tot onze vervolgers. Deze genade heeft Paulus dusdanig getransformeerd dat hij misschien wel de meest hardwerkende apostel van hen allemaal was!
4. Er waren enkelen onder de Korinthiërs die ontkenden dat er een opstanding uit de dood bestaat. Paulus schrijft daarop: Als er geen opstanding uit de dood bestaat, dan is Christus ook niet opgestaan. En als Hij niet opgestaan is uit de dood, dan heeft dit allemaal geen zin en zijn we leugenaars. Dan zijn we allemaal nog in onze zonden. Als we alleen in dit leven hoop hebben in Christus zijn we de meest hopeloze mensen van de hele wereld.
5. Maar Christus is wel opgestaan. En wij zullen ook opstaan uit de dood bij zijn terugkomst. Dan komt het einde; wanneer Hij het Koninkrijk aan God de Vader overgegeven zal hebben en Hij alle heerschappij, autoriteiten en krachten vernietigd zal hebben.
6. Hij moet regeren tot Hij al de vijanden onder Zijn voeten gelegd zal hebben, en als laatste zal de dood vernietigd worden. Hij heeft alle dingen onder Zijn voeten gelegd, behalve God de Vader. Want wanneer alles aan Jezus onderworpen is, zal Hij ook Zichzelf aan de Vader onderwerpen. Dan zal de macht over alles en iedereen volledig aan God zijn.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!