1. Paulus had bij allerlei gemeenten een collecte voor de arme gelovigen ingevoerd. Hij verwachtte dat iedere christen hier aan bij droeg, ieder zijn eigen hoeveelheid. Hij wou ook dat het innen van deze collecte elke week op de eerste dag (zondag) gebeurde, zodat er geen collectes zouden plaatsvinden als hij zou komen.
2. Paulus nam geld wel serieus. Hij nam het zelfs zo serieus dat het geld wat verzameld werd alleen door per brief goedgekeurde mensen naar Jerusalem verplaatst mocht worden. Als het beter was zou Paulus zelfs met hen mee willen gaan. Denk eraan: ze hadden in die tijd geen veiligheidstransport.
3. Paulus hield van de gemeenten. Hij schrijft dat hij graag een tijd bij de Korinthiërs zou willen blijven, al bleef hij nu nog wel even in Efeze, want er lagen grote kansen om voor de Here te werken, ondanks de verdrukking. Hij weet ook dat er ook mensen in die gemeente zijn die ook van hem houden. Hij is namelijk niet verlegen om van hen de nodige hulp te vragen voor wanneer hij verder reist.
4. ‘Wees op uw hoede, houd stand in het geloof, wees moedig en sterk. Wat u ook doet, doe het uit liefde.’ Dit is zo ongelooflijk belangrijk. Alles wat niet uit liefde gedaan wordt is nutteloos en hopeloos.
5. Het is belangrijk voor de mensen in een gemeente om bereid te zijn waardering te hebben en geleid te worden door mensen die zich voor hen inzetten, zelfs als dit mensen zijn die misschien armer of minder hoog in aanzien zijn.
6. Dit laatste stukje van deze brief is door Paulus zelf geschreven, in plaats van iemand die het voor hem opschrijft terwijl hij dicteert: ‘Als iemand de Here niet liefheeft, is hij vervloekt. De Here Jezus komt terug! Ik wens u de genade van de Here Jezus toe. Mijn hart gaat uit naar u allen die bij Christus Jezus horen.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!