1. Paulus herhaalt nog eens dat hij niet bij hen gekomen was met schitterende wijsheid en/of woorden, maar in zwakheid en in angst.
2. Hij had besloten terwijl hij bij hen was hij niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En hij kwam niet met meeslepende woorden, maar met de demonstratie van de Geest en de kracht. Dit alles zodat hun geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God.
3. Toch spreken de predikers van het Evangelie wel wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, maar niet de wijsheid van deze tijd of van de overheden van deze wereld. Wat zij spreken is de wijsheid van God, als een mysterie.
4. Dit is een wijsheid die God voorbestemd heeft voor onze glorie, nog voordat de wereld gemaakt was. En geen van de overheden van deze tijd heeft deze wijsheid gekend, want anders hadden ze de Here niet gekruisigd.
5. Er staat geschreven: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” Maar God heeft deze dingen aan ons bekend gemaakt door zijn Geest.
6. De Geest van God doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Het is net zo als bij de mensen: er is er geen die de gedachten van een mens weet, behalve de geest van die mens. Zo weet ook niemand de gedachten van God, behalve de Geest van God.
7. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest van God. Door Zijn Geest kunnen wij de dingen van God weten die Hij ons in genade geschonken heeft.
8. Hiervan spreken evangeliserende mensen dan ook, met woorden die niet door de menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn. Zo vergelijken ze het geestelijke met het geestelijke.
9. De ongeestelijke mens ontvangt de dingen van de Geest van God niet, want voor hem lijken deze dingen absurd. Hij kan het niet verstaan omdat hij de Geest nodig heeft om deze dingen te kunnen beoordelen.
10. De geestelijke mens beoordeelt alle dingen, maar hij kan zelf door geen gewoon mens beoordeeld worden. Er is namelijk geen gewoon mens met het verstand van de Here, dus hij kan Hem niet onderwijzen. Wij zijn echter geen gewone mensen meer, want wij hebben de Geest van Christus.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!