1. Paulus geeft aan dat hij niet tot de gemeente kon spreken als geestelijke mensen, maar alleen als vleselijke. Ze konden net als baby’s nog geen vast voedsel verdragen, maar alleen melk.
2. En dat kunnen ze nog steeds niet, schrijft Paulus. Want als er onder hen jaloezie, ruzie en verdeeldheid is, zijn ze dan niet vleselijk en leven ze niet als onveranderde mensen?
3. Paulus en Apollos zijn enkel dienaars, door wie ze tot geloof gekomen zijn (en alleen door de genade van de Here). Paulus had de zaadjes geplant en Apollos had de zaadjes bewaterd, maar God geeft uiteindelijk de groei. Daarom betekenen de mensen die planten of water geven niets, maar God die laat groeien.
4. Wie plant en wie water geeft staan gelijk, maar ieder zal zijn loon krijgen naar zijn eigen werk. De mensen die planten en de mensen die water geven zijn medearbeiders van God; de gemeente is Gods akker en Zijn bouwwerk.
5. Naar de genade van God heeft Paulus als een kundig bouwmeester de fundering van het geloof gelegd, waarop iemand anders verder bouwt. Degene die verder bouwt moet wel goed opletten hoe hij dat doet, want een ander fundament dan er al ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
6. Wanneer iemand op het fundament bouwt, of het nou is met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, het werk van iedereen zal aan het licht komen. Het zal getest worden door het vuur, welk gebracht zal worden op de dag van het oordeel.
7. Als het werk blijft staan, zal degene die het gebouwd heeft zijn loon ontvangen. Als iemands werk echter verbrandt, zal hij schade lijden, maar hijzelf zal gered worden. Maar op het nippertje en als door vuur.

Commentaar: Punt 1 en 2 willen niet zeggen dat ze geen echte christenen waren, of dat ze geen kinderen van God zijn. Als dit wel zo was zou Paulus hun niet op zo’n overweldigende positieve manier beschrijven aan het begin van deze brief, als broeders! Ze zijn wel kinderen van God, maar het zijn net baby’s. Ze zijn nog niet volwassen in Christus genoeg om de volwassen spirituele wijsheid te kunnen ontvangen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!