1. Wij zijn de tempel van God en de geest van God woont in ons. Wij zijn dan ook heilig, omdat de tempel van God heilig is.
2. Daarom: Als iemand de tempel van God kapot maakt, zal God diegene kapot maken.
3. Als er iemand wijs lijkt (of denkt) te zijn volgens de wijsheid van deze wereld, moet hij onnozel worden volgens de wijsheid deze wereld. Dit zodat hij wijs kan worden volgens de wijsheid van God.
4. De wijsheid van de wereld is onnozelheid voor God. Er staat namelijk geschreven: “Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid” en ergens anders: “De Here kent de gedachten van de wijzen en Hij weet dat ze zinloos zijn.”
5. Paulus, nadat hij al deze dingen uitgelegd heeft, zegt dat er daarom niemand in mensen moet roemen. Alles is namelijk van ons! Of het nou Paulus, Apollos of Kefas is, of het nou de wereld, leven of dood is, of het nou de tegenwoordige tijd of de toekomst is; alles is van ons. Want wij zijn van Christus en Christus is van God.

Commentaar: “Huh?” Hoor ik je al denken. “Wat heeft punt 5 nou met de rest van de tekst te maken?” Het is simpel: Paulus wil ons laten zien met het grootste gedeelte van dit hoofdstuk dat het idee van waarde en wijsheid van de wereld verkeerd is en dat als we achter de dingen die de wereld waardevol en wijs vindt aangaan, zullen we uiteindelijk met lege handen komen te staan voor God. Maar hij wil ons niet dit alleen meegeven, maar ook hoe veel dingen we wel hebben als ons geloof in de gekruisigde en weer opgestane Christus ligt. (zie punt 5)

Hij zegt: ‘Waarom vestigen jullie je voor een van deze leiders (bijv. Paulus of Apollos) terwijl ze allemaal van jullie zijn?’ Ook is het zo dat de wereld in ons gezicht schreeuwt dat dit leven het enige is en dat we daarom alles uit dit leven moeten halen wat er in zit. Dit mag wel waar zijn voor de ongelovigen, maar het is duidelijk dat dit voor ons, gelovigen in Christus, anders ligt. Wij hoeven geen egoïstisch leven te lijden, strevend naar pleziertjes, geld, seks, enz.

Ons leven houdt niet op bij de dood. Sterker nog, voor ons begint het echte leven pas in het Koninkrijk van God! Alles is namelijk van en voor ons, want wij zijn van Christus, de Zoon van God. En Paulus zegt in Kolossenzen 1:16 dat alle dingen door en voor de Zoon van God gemaakt zijn. Laten we daarom ons leven in teken van trouw aan Jezus Christus stellen, in plaats van te streven naar de voorbijgaande dingen van deze wereld!

(Hevig geïnspireerd door “How We Can Be Freed from Self-Exalting Captivity” door Lee Tankersley van Cornerstone Community Church)

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!