1. We moeten apostelen als Paulus zien als dienaars van Christus en beheerders van de mysteries van God. Het is wel belangrijk dat zulke beheerders betrouwbaar blijken te zijn.
2. Echter, het laat Paulus vrij koud om door de Korintiërs of door mensen beoordeeld te worden. Hij beoordeelt zichzelf niet eens, want hij is zich van niks bewust.
3. Hij weet overigens dat dit niet uitmaakt, want hierdoor is hij nog niet gerechtvaardigd. Maar God beoordeelt hem. De Here weet wat er in het binnenste van de mens leeft en Hij zal dit openbaar maken.
4. Daarom moeten we niks oordelen voordat de tijd gekomen is, want dan zal elke man geprezen worden door God. Laat me uitleggen wat dit wel en niet betekent in de volgende puntjes.
5. Dit betekent niet dat we elkaar niet moeten beoordelen of er iemand in zonde of naar de geboden van God wandelt! Paulus herinnert ons er meerdere keren in deze brief aan dat we elkaar juist wel moeten beoordelen op bijbelse basis.
6. Wat de mensen in Korinthe deden was niet dat ze Paulus beoordeelden of hij wel bijbels was, maar of hij charismatisch, succesvol of wijs was naar de standaarden van de wereld.
7. Paulus en Apollos beoordeelden zichzelf niet op deze manier, met als bedoeling hierin een voorbeeld te zijn voor de Korinthiërs. Zodat ze zouden leren niets anders van mensen te vinden dan strikt bijbels is en zodat ze niet vol van zichzelf zouden zijn tegenover elkaar.
8. Want wie maakt onderscheid tussen jullie? – schrijft Paulus. En wat bezitten jullie wat jullie niet gegeven is (door God)? Waarom zijn jullie dan zo trots, terwijl alles jullie gegeven is?

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!