1. Er was hoererij onder de Korinthiërs, en wel zo’n hoererij als niet eens onder de ongelovigen gesproken wordt. Er was iemand die sliep en leefde met de vrouw van zijn vader.
2. Je zou verwachten dat de gemeente vol afschuw en verdriet zou reageren en de overtreder uit hun midden zou verwijderen, maar niks was minder waar.
3. Ze waren trots op hun accepterend gedrag tegenover deze verschrikkelijke daad. Ze lieten de wereld zien: “Kijk eens hoe accepterend en vooruitstrevend wij zijn!” Hiertegen zegt Paulus: “Jullie gepronk deugt niet.”
4. Paulus zegt tegen de gemeente dat ze deze man uit hun midden weg moeten doen en hem aan de satan moeten overleveren tot “verderf van zijn vlees”, opdat zijn geest gered mag worden op de dag van de Here.
5. “Een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur” Dit betekent in dit geval dat één persoon die in zonde leeft de hele gemeente negatief kan beïnvloeden.
6. We moeten dus het “zuur” uit ons midden wegdoen, zodat we kunnen “feestvieren” (dit slaat op het spirituele Pascha waarvoor Christus als ons paaslam geslacht is) zonder onze oude zonden, maar in reinheid en waarheid.
7. Paulus heeft eerder in een brief geschreven dat ze niet moesten omgaan met hoereerders. Hij bedoelt hiermee niet de hoereerders of de gierige en oplichtende mensen van de wereld, want dan zouden we weg moeten gaan van de aarde.
8. Wal hij wel bedoelt, is dat we niet moeten omgaan met mensen die wel “broeders” zijn, maar zich niet zo gedragen. Met een gelovige die een hoereerder, of een gierige, of een afgodendienaar, of een roddelaar, of een dronkaard, of een oplichter is, moeten we zelfs niet samen eten.
9. We zijn niet geroepen om de ongelovigen te oordelen, want dat doet God. We moeten echter juist wel de mensen die beweren broeders in Christus te zijn oordelen. “Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.”

Commentaar: Je denkt misschien dat het wel heel erg slecht is van die kerk in Korinthe, om zo’n duidelijke overtreding van de geboden van Jezus toe te laten en er zelfs over op te scheppen! Realiseer wel dat dit exacte gedrag op de dag van vandaag steeds vaker voorkomt. Er zijn steeds meer kerken die aan de wereld willen laten zien hoe accepterend ze zijn van homoseksuelen. Als er gezegd wordt: ¨Ik ben homoseksueel en ik ga naar de kerk en zij accepteren mij zoals ik ben!” Dan wordt er toegejuicht en vol lof gesproken over die kerk door de wereld. Ik smeek je: Ren weg! Vlucht uit zo’n kerk die dit toelaat, of sta hiertegen op! In het volgende hoofdstuk staat er onder andere geschreven dat mensen die homoseksuele handelingen plegen het Koninkrijk niet zullen ingaan! God kan ook homoseksualiteit genezen! Ik zelf ben er een getuige van!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!