1. Niet alleen was de kerk in Korinthe trots, verdeeld en schepten ze op over hun tolerantie van zonde, maar het wordt nog gekker. Ze sleepten elkaar om de kleinste dingen voor de rechter, om geoordeeld te worden door ongelovigen en onrechtvaardigen!
2. Paulus schrijft hierop: “Als er geschillen onder jullie zijn, waarom gaan jullie naar de onrechtvaardigen voor rechtspreking en niet naar de heiligen? Weten jullie niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen?”
3. Als wij dan op een dag de hele wereld en zelfs de engelen oordelen zullen, kunnen wij dan niet nu al oordelen over de minste dingen die over dit leven gaan? Daarom moeten we elkaar niet voor kleine dingetjes voor het gerecht slepen, maar we moeten het binnen de gemeente houden!
4. Paulus schrijft dan ook: “Ik zeg deze dingen met als doel dat jullie zich gaan schamen. Is er dan niemand onder jullie die wijs genoeg is om te kunnen oordelen tussen broeders? Maar nee, de ene broeder gaat met de andere broeder te recht, en dat voor ongelovigen! Komen jullie als Christenen dan zoveel tekort?”
5. Het is beter om schande te lijden dan met elkaar naar het gerecht te stappen, want als we dat wel doen, doen we elkaar, broeders in Christus, schande en ongelijkheid aan.

Commentaar: Het is niet alleen een schande dat mensen die ooit de hele wereld zullen beoordelen juist naar de wereld stappen om elkaar te laten veroordelen, maar het zorgt ook voor schade aan het beeld van de kerk in de ogen van de ongelovigen. Wanneer wij, mensen die beweren de Geest en de liefde van God te hebben, zo’n onenigheid met elkaar hebben dat we mensen die niet geloven moeten gebruiken om ons eigen gewin te behalen, getuigt dit in de ogen van de ongelovige dat de Geest en de liefde van God wel niet zo sterk moeten zijn.

Laten we in plaats hiervan dan de kracht en de liefde van de Geest gebruiken om onenigheden op te lossen binnen de kerk, strevend naar het goed voor elkaar en niet voor onszelf. Het maakt immers niet uit wie zo’n onnozele rechtszaak wint: Als we elkaar niet lief hebben als onszelf hebben we al verloren.

(Geïnspireerd door de preken van Lee Tankerslee van Cornerstone Community Church)

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!