Vergeet niet eerst deel 1 van deze notitie te lezen!

1. De gemeente in Korinthe was onrechtvaardig bezig en ze gingen met elkaar voor onrechtvaardigen te recht. Het leek wel alsof ze niet wisten dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
2. Ook hoereerders, afgodendienaars, overspelers, verkrachters, de seksueel immorele, homoseksuelen, dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
3. Maar er is hoop, zo zegt Paulus, want deze dingen waren sommigen van de Korinthiërs (en ook sommigen van ons). Maar we zijn gewassen, geheiligd en gerechtvaardigd, in de naam van de Here Jezus en door de Geest van God.
4. Alle dingen zijn ons wel geoorloofd, maar niet alle dingen zijn gepast en nuttig en we moeten ons door geen ding laten beheersen. Het lichaam is niet gemaakt voor seksuele losbandigheid, maar het is gemaakt voor de Here en de Here is voor het lichaam. God heeft de Here tot leven gewekt en zo zal hij ook ons tot leven wekken door Zijn kracht.
5. Onze lichamen zijn ledematen van Christus. Daarom moeten we het lichaam van Christus niet tot ledematen maken van een hoer. Want wie seks heeft met een hoer is één vlees met haar, net als er geschreven staat: “die twee (man en vrouw), zegt Hij, zullen tot één vlees wezen.”
6. Als we ons aan de Here vasthouden zijn we één geest met Hem. Als we zondigen zijn veel van die zonden buiten het lichaam. Maar als we seksueel zondigen, zondigen we ook tegen ons lichaam. Onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest en daarom moeten we vluchten van de hoererij.
7. We zijn niet van onszelf, maar we zijn van God. We zijn namelijk met de dure prijs van het bloed van Christus gekocht. Nu dan: “verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn.”

Commentaar: Sommige mensen zeggen dat homo’s er niks aan kunnen doen, maar de bijbel is het niet met hun eens. De bijbel zegt dat sommigen van de Korinthiërs homoseksuelen waren, maar dat ze nu gewassen zijn. Ik weet uit eigen ervaring dat dit waar is. God heeft mij en vele anderen met mij gewassen van seksuele immoraliteit. Prijs de Here!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!