1. Vanaf nu gaat Paulus de vragen en opmerkingen van de gemeente in Korinthe beantwoorden. Dit duidt er op dat er dus nog wel contact was met mensen in de gemeente, ook al liepen er velen niet naar de geboden van God, want Paulus schrijft: “Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt”.
2. “Het is goed voor een man om geen vrouw aan te raken.” Paulus zegt dit omdat als iemand ongehuwd is, hij/zij dan niet de verantwoordelijkheden, moeilijkheden en zorgen van het huwelijk (plus al het andere wat er bij komt kijken) heeft. In plaats daarvan kan hij/zij zich volledig richten op het dienen van de Here.
3. Maar om hoererij te voorkomen is het ook zeker geen zonde om te trouwen. In het huwelijk moet de man wel zijn verplichtingen nakomen tegenover de vrouw, en ook andersom. En in het huwelijk is het lichaam van de man niet van hem, maar van de vrouw, en andersom.
4. Het is niet goed om te stoppen met seksueel contact in een huwelijk. Als dat wel gedaan wordt, laat het dan tijdelijk zijn en met goedkeuring van beide kanten. Laat het alleen zijn om dingen als jezelf toewijden aan gebed en vasten. Kom daarna weer samen, opdat satan jullie niet verleidt door je gebrek aan zelfbeheersing.
5. Dit is echter geen gebod, maar het is wel advies. Paulus zou wel willen dat iedereen was zoals hij was. Hij had namelijk de gift van God gekregen om de verleiding tot seksuele immoraliteit te weerstaan als ongehuwde, zodat hij de halve wereld rond kon om het Evangelie te verkondigen zonder zorgen om zijn gezin; die had hij namelijk niet.
6. Maar Paulus weet ook: Niet iedereen heeft diezelfde gift gekregen. Daarom zegt hij: Het is goed voor de ongehuwden en de weduwen om te zijn zoals ze nu zijn. Maar als ze zichzelf niet kunnen beheersen; laat ze dan trouwen. Trouwen is geen zonde, want het is beter om te trouwen dan te branden.

Commentaar: Seksueel contact in het huwelijk is een wapen en een gift van God. Het is een wapen omdat het ervoor zorgt dat de verleiding voor hoererij een stuk kleiner is, en het is een gift omdat God het ook bedoeld heeft om er samen van te genieten. Maar dan wel in het huwelijk, tussen man en vrouw. Niet met iedereen en met wat maar los of vast zit. Dat laatste is helaas wel waar de cultuur om ons heen op af stevent.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!