1. Voor de gelovigen die getrouwd zijn luidt het gebod: blijf zoals je bent. Maar als er iemand al gescheiden is, trouw dan niet met iemand anders. Blijf zoals je bent of hertrouw met degene waar je al getrouwd mee was. Nogmaals, dit is een gebod.
2. Voor de gelovige die met een ongelovige getrouwd is: blijf bij elkaar als de ongelovige daar mee eens is, want wie weet: misschien leidt het wel tot de heiliging van de ongelovige. Als de ongelovige wil scheiden is dit toegestaan en is de gelovige vrij om met iemand anders te trouwen. Het idee voor de scheiding mag echter niet van de gelovige vandaan komen.
3. Laat ieder in de zelfde staat blijven als hij was toen hij tot geloof kwam. Als iemand besneden was toen hij tot geloof gekomen was, laat hem niet onbesneden worden, en andersom. Want besneden zijn of onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden aan de geboden van God.
4. Als iemand tot geloof kwam toen hij een slaaf was, maakt dat niets uit. Maar als hij vrij kon komen was het goed om van die kans gebruik te maken. Maar iedereen die de Here dient is vrij, want we zijn gekocht en betaald door Christus. Laten we dan geen slaven zijn van mensen.
5. Paulus zegt al deze dingen omdat de tijd tot de grote dag kort is. Met het oog op het Koninkrijk van God: laat de gehuwden zijn alsof ze dat niet zijn. Laat de verdrietige zijn alsof hij dat niet is en laat ook de vrolijke zijn alsof hij dat niet is.
6. Laat wie koopt zijn alsof hij niets heeft. Laat wie van de wereld gebruik maakt daar geen misbruik van maken. Want zoals de wereld nu is, zal deze niet lang meer zijn.
7. Het allesomvattende woord wat deze dingen betreft is ‘Afleiding’. Al deze dingen staan niet in de bijbel om het ons moeilijk te maken, maar om ons te helpen zo min mogelijk afleidingen te hebben bij ons streven om naar de wil van de Here te leven.
8. Het is geen zonde voor een ouder om zijn maagdelijke dochter toestaan te trouwen, vooral als zij ouder is en hier behoefte aan heeft. Hij moet doen wat hij denkt dat goed is voor zijn dochter. Als hij echter het gevoel heeft dat ze beter af is zonder al die verplichtingen en om dus niet te trouwen is dat ook een goed (of zelfs nog beter) besluit.
9. Een vrouw mag (onder normale omstandigheden) zolang haar man leeft niet bij hem weg gaan. Maar als hij sterft is zij vrij om te trouwen met wie ze wil, maar dat moet wel een gelovige zijn. Het advies van Paulus (geïnspireerd door de Heilige Geest) is echter om weduwe te blijven omdat ze dan gelukkiger zal zijn.

Commentaar: Punt 5 en 6 kunnen vrij onduidelijk zijn. Het idee is niet dat iemand die getrouwd is zijn huwelijk moet vergeten, of dat we niet verdrietig of vrolijk mogen zijn, of dat we niet mogen kopen en dingen bezitten. Het idee is wel dat de wereld tijdelijk is en dat we verder moeten kijken dan we nu kunnen zien. Zijn we getrouwd? Laat dat dan niet het enige zijn waar we oog voor hebben of waar we voor leven. Zijn we verdrietig? God zal ons in Zijn Koninkrijk vertroosten. Zijn we vrolijk? Hetgeen wat ons vrolijk maakt zal waarschijnlijk niet voor lang bestaan, tenzij we vrolijk zijn door God. Kopen we dingen? Maak daar dan gebruik van op een heilige manier, maar met de wetenschap dat het niet eeuwig is en zonder er krampachtig aan vast te houden. Gebruiken we dingen van de wereld? Gebruik ze dan niet alsof dat alles is wat je ooit gebruiken zal. Leef op een heilige manier, met de wetenschap dat Jezus op elk moment terug kan komen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!