Lees eerst deel 1!

1. Paulus schrijft deze dingen echter niet zodat hij gebruik zou kunnen maken van de oogst die hij gezaaid heeft, of om de Korinthiërs eraan te herinneren dat ze hem iets verschuldigd zijn. Hij maakt juist geen gebruik van zijn rechten! Hij zou liever sterven dan hier wel gebruik van te maken.
2. Hij legt uit dat hij dit niet gewillig doet, maar uit noodzaak. Het is hem immers door God zelf opgelegd om het Evangelie te verkondigen. Als hij dit gewillig deed had hij aanspraak op loon. Wat was dan wel zijn loon? Om het Evangelie gratis aan iedereen te mogen brengen en dus om niet gebruik te maken van zijn bevoegdheden als evangelieprediker.
3. Hij deed er alles aan om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk in de weg stond voor het winnen van mensen voor God. Hij was voor de Joden als onder de Joodse wet geworden terwijl hij vrij was in Christus. Hij was voor de heidenen geworden als zonder wet zijde, maar dan niet zonder de wet van Christus (want dat zou zonde zijn). Hij is zelfs zwak geworden voor de zwakken, zodat hij ze kon bereiken met het goede nieuws.
4. Hij legde alle rechten (die hij wel degelijk had) neer die het bereiken van mensen voor Christus in de weg zouden kunnen staan. Alles voor het verspreiden van het Evangelie, zodat hij er met de mensen die hij bereikt had aan kon deelnemen.
5. We rennen een wedstrijd en we moeten lopen op een manier waaruit duidelijk blijkt dat we een prijs willen behalen, niet als een bokser die maar een beetje in de lucht slaat. De mensen die een wedstrijd lopen hebben een zeer goede zelfbeheersing. Zo moeten wij ook zijn. Hardlopers doen het om een tijdelijke prijs te verkrijgen, wij om een eeuwige prijs te verkrijgen. We moeten onszelf dus in bedwang houden om niet gediskwalificeerd te worden.

Commentaar: Na het lezen van deze tekst in de ochtend begon ik enorm aan mijzelf te twijfelen. Ren ik wel hard genoeg? Doe ik wel genoeg dingen om die prijs te kunnen behalen? Oh nee, straks ben ik niet goed genoeg om gered te worden!

Terwijl het zeker niet slecht is om te evalueren hoe je rent, moeten we ook zeker niet te veel op onszelf en onze tekortkomingen gaan focussen en verdrinken in een zee van zelfmedelijden en zelfhaat. Dit heeft mijn complete dag namelijk verpest, heeft me depressief gemaakt en heeft ervoor gezorgd dat ik bijna niks heb gedaan op het werk en allerlei fouten maakte. Het heeft er dus niet voor gezorgd dat ik beter ben gaan rennen. Ik had zo’n bord voor mn kop dat ik vergeten was wat Christus allemaal voor mij gedaan heeft. Hij heeft het perfecte leven geleid om daarna voor ons te sterven en weer op te staan, zodat God Zijn rechtvaardigheid aan ons toe kan rekenen. Wij kunnen niet op onze eigen kracht vertrouwen om de finish te behalen. We hebben Jezus daarvoor nodig.

Ongelooflijk, de Here heeft gesproken! Toen ik dit aan het schrijven was rende er een (hele) oude man langs mijn raam. Compleet in sportpak en alles. Het is half negen in de avond, regenachtig en enorm benauwd. Hij was misschien geen topatleet, verre ervan zelfs, maar hij rende wel! Hij deed het zo goed en zo kwaad als het ging. Zo moeten wij ook lopen, zelfs als het lijkt alsof we nergens komen. Als we het gewoon proberen staan we in ieder geval open voor God om Zijn wonderen in ons te doen. Prijs de Here!!!

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!