1. Elke vrouw moet aan haar eigen man onderdanig zijn, ook als die niet leeft volgens de Wil van God. Want dan kan het zijn dat hij ziet hoe haar godvrezende wandel is, en kan hij voor God gewonnen worden, zelfs zonder woorden.
2. De uiterlijke versiersels, zoals vlechten in het haar, of sieraden, of mooie kleding, zijn niet van waarde in de ogen van God. Maar de innerlijke versiersels, zoals een godvrezende wandel en een zachtmoedige en stille geest, zijn prachtig in de ogen van God.
3. Vrouwen die zich met deze dingen versieren zijn als dochters van Sara geworden, als ze goede dingen doen en niet bang zijn voor verschrikkingen. Want Sara vertrouwde in God, en zij was aan haar eigen man onderdanig.
4. Elke man moet verstandig leven met zijn vrouw, en met haar omgaan als een breekbaar vaatwerk. Hij moet haar eer bewijzen, want hij is immers mét haar een erfgenaam van de genade van het leven. Opdat als we dit alles doen, onze gebeden niet belemmerd zullen worden.
5. We moeten allemaal eensgezind, medelijdend, elkaar liefhebbend, barmhartig, en vriendelijk zijn. We moeten als iemand ons kwaad doet dit niet terug doen, en als iemand ons uitscheld moeten we niet terug schelden. We moeten hun in plaats daarvan zegenen, want als we dit doen, iets waartoe we immers geroepen zijn, zullen wij ook gezegend worden.
6. Ieder die het goede van het leven wil zien, moet stoppen met het spreken van leugens en andere kwade dingen. Die moet van het kwade afwijken en het goede doen. Die moet vrede zoeken en het najagen. Want de Here geeft aandacht aan de rechtvaardigen en hun gebed, maar Hij keert Zich tegen degenen die kwaad doen. Wie is het dan, die het goede navolgt, maar het kwade blijft doen?
7. Zelfs als we moeten lijden omwille van de gerechtigheid, zijn we gezegend. We moeten niet bang zijn van hen die ons onrecht aandoen, maar de moeten God in onze harten heiligen.
8. We moeten klaarstaan om ons geloof en de reden van onze hoop met zachtmoedigheid te verdedigen tegenover ieder die er naar vraagt, met een goed geweten. Want dan mogen ze zich schamen als ze ons laten uitkomen als boosdoeners, terwijl wij goede dingen doen in Christus. Het is namelijk beter, als het de Wil van God is, om te lijden terwijl we het goede doen, dan om te lijden omdat we slechte dingen doen.
9. Ook Christus moest lijden vanwege de zonden van anderen, opdat Hij ons tot God mocht brengen, doodgemaakt zijnde in het vlees, maar levend gemaakt door de Heilige Geest.
10. Jezus is in de Geest naar de geesten die gevangen zijn gegaan om tegen hen te prediken. Dit zijn geesten die in de tijd van Noach, toen God geduldig wachtte tot de ark compleet was om acht zielen te redden, ongehoorzaam waren.
11. Het tegenbeeld van het redden van die zielen door het water in de tijd van Noach, is de doop, die er niet is om het vuil van het lichaam schoon te maken, maar om een schoon geweten te vragen bij God, door de opstanding van Jezus Christus.
12. Jezus is nu opgevaren tot de hemel. Hij zit aan de rechter hand van God, en alle engelen, en krachten, en machten zijn Hem onderdanig gemaakt.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!