1. Oudsten moeten voor de gemeente zorgen, niet uit dwang, maar gewillig. Niet om er beter van te worden, maar om anderen te helpen. Niet als een heerser, maar als een voorbeeld voor de kudde. Als ze dit doen, zullen zij zeker de eeuwige kroon van de heerlijkheid behalen.
2. De jongeren moeten onderdanig zijn aan de ouden. Eigenlijk moet iedereen onderdanig aan elkaar zijn, want God weerstaat de trotse, maar hij verwelkomt de nederige. Als we ons dus onder de krachtige hand van God vernederen, zal Hij ons op Zijn eigen tijd verhogen.
3. We moeten al onze zorgen aan God geven, want Hij zorgt voor ons. We moeten nuchter zijn en waken, want onze vijand, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekend naar wie hij kan verslinden. We moeten hem weerstaan, en dit kunnen wij doen als we vast in ons geloof staan. We mogen weten dat er broeders over de hele wereld zijn die ook verzocht worden door hem.
4. De God van alle genade, die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Jezus, nadat wij voor een korte tijd geleden zullen hebben, zal ons perfect maken, ons oprichten, ons versterken, en ons vestigen.
5. Aan Hem behoort de heerlijkheid, en de kracht, tot in eeuwigheid. Amen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!