1. Paulus, Silvanus en Timotheus schrijven deze brief aan de Christelijke gemeente in het griekse Thessalonika.
2. De mensen in deze gemeente werkten hard voor het Evangelie. Ze waren vol van liefde, verdraagzaamheid in verdrukking, goede werken en de Heilige Geest.
3. Overal waar zij kwamen voegden zij meer mensen toe aan het Koninkrijk van God; Verkondigend het Evangelie en vol van geloof. Dit is een goed voorbeeld voor ons, de Christenen van vandaag.
4. Ze waren vroeger afgodendienaars, maar toen kwamen Paulus en zijn mede-evangelisten langs om hun het Evangelie te verkondigen. Zo zijn velen in Thessalonika bekeerd, en leefden ze om de levende en waarachtige God te dienen.
5. We worden eraan herinnerd dat onze Hemelse Vader Zijn Zoon, Jesus, uit de doden verwekt heeft. Jezus is voor onze zonden gestorven en weer opgestaan om ons te kunnen verlossen van de toekomende toorn.
6. We worden geroepen om Jezus uit de hemel te verwachten. Hij kan letterlijk op elk moment komen, dus kijk er naar uit en wees er op elk moment klaar voor.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!