1. Toen Paulus en zijn mede-evangelisten in Thessalonika verbleven om het Evangelie te verkondigen, hebben zij het woord van God gesproken in veel strijd. Ze hebben veel geleden en er is hun veel onrecht aangedaan. Desondanks zijn ze vriendelijk gebleven, hebben ze voor de mensen in Thessalonika gezorgd alsof het hun eigen kinderen waren en bleven ze trouw aan de Wil van God.
2. God’s Wil is dat we heilig, rechtvaardig en onberispelijk wandelen, ook onder de mensen die ons tegenzitten of ons zelfs naar het leven staan. We moeten ons altijd vasthouden aan het Woord van God, hetzelfde verkondigend, en Zijn heerlijkheid door ons laten schijnen als een licht in het duister.
3. Als wij navolgers zijn van God, zullen we ongetwijfeld lijden. We zullen tegengezeten worden, bespot worden en soms zelfs gedood worden. We zullen verhinderd worden om het Evangelie te spreken en er zal alles aan gedaan worden door de satan om ons op het verkeerde pad te brengen, weg van de heerlijkheid van God. We moeten ons echter vasthouden aan de kennis van de verlossing, die ons gegeven is door het Woord van God.
4. Onze hoop, blijdschap, roem en rijkdom ligt in onze Heere Jezus Christus en Zijn eeuwig Koninkrijk.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!