1. Omdat Paulus en zijn mede-evangelisten bezorgd waren of de Thessalonicenzen nog wel sterk stonden in het geloof, zonden zij Timotheus naar de gemeente toe, Paulus en Silvanus achter latend in Athene, om verslag uit te brengen.
2. Toen Timotheus aankwam in Thessalonika zag hij dat ze nog steeds sterk stonden in het geloof en liefde, en dat ook zij er naar uitkeken om Paulus en zijn mede-evangelisten weer te zien. De kennis dat de gemeente volhield in het geloof was in alle verdrukking tot grote troost voor Paulus en zijn mede-evangelisten.
3. God had Thessalonika op het pad van Paulus gelegd, opdat steeds meer mensen daar tot geloof zouden komen, opdat God hun harten zou versterken om onberispelijk te zijn en opdat ze overvloedig zouden zijn in de liefde.
4. Als Christenen mag het ons blijdschap en troost geven wanneer iemand tot geloof komt, en wanneer mensen sterk blijven staan in het geloof, ook in verdrukking. We kunnen elkaar ondersteunen door elkaar overvloedig lief te hebben, voor elkaar te zorgen, elkaar aan het Woord van God te herinneren en voor elkaar te bidden.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!