1. Het exacte moment waarop Jezus zal komen is onbekend. Hij zal komen als een dief in de nacht, op een moment waarop men zal zeggen dat het rustig en veilig is. Wees dus altijd nuchter en alert, als kinderen van de dag, en niet van de nacht. Wees niet dronken en laat het geloof niet slapen.
2. Doe aan het borstwapen der geloof en liefde, en de helm der hoop op zaligheid. Want God heeft ons de toorn bespaard, en ons het eeuwige leven gegeven door Jezus Christus die voor onze zonden aan het kruis gestorven is.
3. Wat ons gedrag betreft: We moeten elkaar aansporen tot goed gedrag en elkaar opbouwen. We moeten diegenen die het evangelie verkondigen erkennen en ondersteunen in overvloedige liefde. We moeten vreedzaam zijn en de zwakken en kleinmoedigen ondersteunen. We moeten niemand die kwaad doet, kwaad teruggeven, maar we moeten altijd het goede najagen tegenover iedereen.
4. We moeten ons altijd verblijden en bidden zonder ophouden, God in alles dankend, met kennis van wat komen gaat, zonder de Geest uit te blussen, alle dingen beproevende en alleen het goede behoudende, het kwaad uit de weg gaande. We zijn immers door God, Welke trouw is en de vrede Zelf is, geheel geheiligd en behouden.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!