1. Paulus spoort ons aan om gebeden, smekingen en dankzeggingen te doen voor alle mensen, inclusief koningen en hoogheden. Opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden in godzaligheid en eerbaarheid. Dit is namelijk goed en aangenaam voor God.
2. God wil dat alle mensen zalig worden, en de waarheid komen te weten. Daarom heeft Hij ons een bemiddelaar gegeven tussen Hemzelf en de mensen: Jezus Christus. Hij is God’s Zoon, en hij heeft zichzelf als een offer voor de zonden van alle mensen gegeven.
3. Het volgende betreft Godsdienst: Paulus is de leraar onder de heidenen, aangesteld door God. En hij wil dat de mannen overal bidden en heilige handen opheffen, zonder toorn of ruzie te maken. Ook wil hij dat vrouwen zich met bescheidenheid en matigheid versieren, niet met vlechtingen in het haar, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding; Maar met goede werken.
4. Een vrouw behoort zich laten leren in stilheid en onderdanigheid. Zij mag anderen niet leren, of over anderen heersen. Adam was namelijk eerst gemaakt, en toen kwam Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar Eva is in overtreding geweest. Toch zal zij behouden worden, kinderen ter wereld brengende, zolang zij in het geloof blijft met liefde, heiliging en ingetogenheid.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!