1. In de laatste tijden zullen er mensen afvallen van het geloof, en zich overgeven aan verleidende geesten en de leer van duivels. Er zullen mensen verleid worden door onoprechte leugenaars die hun geweten hebben verschroeid; Ze zullen bijvoorbeeld mensen verbieden te huwelijken, en mensen gebieden om bepaalde dingen die God gemaakt heeft niet te eten.
2. Alle schepsels die God gemaakt heeft zijn goed, en kunnen gegeten worden met dankzegging en gebed door de gelovigen.
3. Als we deze dingen voorstellen aan anderen zullen wij goede dienaars van Jezus Christus zijn, opgevoed in het geloof en de goede leer.
4. We moeten de ongoddelijke en “oudwijfse” fabels verwerpen, en onszelf oefenen tot godzaligheid. Paulus zegt: “De lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut.” Wij hebben namelijk de belofte van het eeuwig leven. Lichamelijke training heeft alleen vruchten in dit leven, godzaligheid heeft vruchten in dit leven én in hetgeen wat hierna komt.
5. Ondanks dat Timotheüs nog jong is, spoort Paulus hem aan een voorbeeld te zijn in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Ook wil hij dat Timotheüs blijft lezen, blijft corrigeren en anderen blijft leren totdat Paulus zelf komt. “Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.”

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!