1. Dit is een brief van Johannes aan een vrouw en haar kinderen, die door God uitverkoren waren om christenen te zijn. Deze brief is kort maar krachtig, omdat Paulus er van uit ging dat hij ze nog mond tot mond zou spreken.
2. Paulus maakt de christelijke liefde duidelijk door te laten weten dat niet alleen hij, maar ook iedere christen die de waarheid kent van hun houdt. Ook wenst hij hun in waarheid en liefde de genade, de barmhartigheid en de vrede van God de Vader en van de Here Jezus Christus toe.
3. We wandelen in waarheid omdat we dit vanaf het begin als gebod hebben ontvangen; namelijk dat we elkaar liefhebben, en de liefde is naar Zijn geboden wandelen.
4. Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet zeggen dat Jezus in het vlees gekomen is. We moeten dus zorgen dat we niet verleid worden, opdat we de volledige beloning zullen krijgen voor de dingen waar we voor gewerkt hebben.
5. Ieder die de geboden van God overtreedt, en niet in de leer van Christus blijft, die heeft God niet. Ieder die dit alles wel heeft en doet, heeft de Vader én de Zoon.
6. Als er iemand naar ons komt die een andere leer heeft dan dit, moeten we hem niet in onze huizen ontvangen, en we moeten hem geen voorspoed of vaarwel wensen. Ieder die dit wel doet werkt mee aan zijn slechte daden.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!