1. Dit is de tweede brief van Simeon Petrus aan alle christenen. Hij begint deze brief met het loven van onze God en Redder, Jezus Christus, door onder andere te wijzen op Zijn rechtvaardigheid.
2. God heeft ons alle dingen gegeven die leiden tot leven en goddelijkheid, door de kennis van Hem die ons tot glorie en deugd roepen. Daarbij zijn ons de grootste en kostbaarste beloften gegeven. Opdat we door deze dingen deelnemers mogen zijn van de goddelijke natuur, ontsnapt zijnde van de corruptie die in de wereld is door lust.
3. We moeten vol ijver zijn, en daarbovenop deugd, en daarbovenop kennis, en daarbovenop matigheid, en daarbovenop geduldig, en daarbovenop godzaligheid, en daarbovenop broederlijke liefde, en daarbovenop liefde tegenover iedereen.
4. Als we vol zijn van deze dingen, zullen we niet leeg of onvruchtbaar zijn in de kennis van Jezus, en zullen we niet meer struikelen. Zo zal er ons een toegang gegeven worden tot het eeuwige Koninkrijk van de Here. Ieder die echter niet vol is van deze dingen is blind, en heeft vergeten dat hij gereinigd was van zijn oude zonden.
5. Petrus wist dat hij in een korte tijd vermoord zou worden, en hij maakte het zijn missie om de rest van zijn tijd te gebruiken om ieder te herinneren aan al deze dingen, dat dit geen fabeltjes zijn maar de waarheid die hij met zijn eigen ogen gezien heeft, en om deze brieven te schrijven die gelezen zouden worden door vele generaties na hem.
6. Het is goed om acht te nemen op de profetieën, want dan zullen we schijnen als een licht in de duisternis, totdat het dag wordt en de morgenster opkomt in onze harten.
7. Profetie komt niet voort door de mensen zelf, want ook in de oude tijden spraken de heilige mensen van God door de Heilige Geest, en niet door zichzelf. We kunnen ook de ware betekenis van de profetieën niet te weten te komen door er onze eigen draai aan te geven. De profeten uit het oude testament wisten vaak zelf de betekenis van wat zij profeteerden niet.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!