1. Er zullen valse profeten onder ons komen die stilletjes verderfelijke dingen zullen invoeren die tegen het Woord van God zijn. Sommigen zullen zelfs de Here ontkennen, en zo haastig verderf over zichzelf brengen.
2. Velen zullen hen volgen, en door hun schuld zal er slecht gesproken worden over de weg van de waarheid (ons geloof). Ze zullen ons uit hebzucht als koopwaar behandelen, maar hun oordeel en hun verdoemenis zal niet lang op hun wachten.
3. Petrus noemt een aantal voorbeelden van het rechtvaardig oordeel van God over zondaars: De mensen in de tijd van Noach die verdronken zijn, behalve Noach en zijn familie, de engelen die in de hel gegooid zijn omdat zij zondigden en de stad Sodom en Gomorra die vernietigd is met al zijn inwoners, behalve de rechtvaardige Lot.
4. God weet de vrome mensen te verlossen uit de verzoeking, en de onrechtvaardigen te bewaren tot op de dag van het oordeel om bestraft te worden.
5. Er wordt duidelijk gemaakt dat mensen die in begeerte achter het vlees aan lopen niet gespaard zullen worden. Ze zijn onrein, ze minachten de overheden en ze zijn niet bang om kwaad te spreken over de hemelse machten, over dingen waar ze niks vanaf weten.
6. Ze zijn als beesten, voorbestemd om gevangen en verdelgd te worden, en dit zal ook zeker gebeuren. Ze zullen het loon voor hun onrechtvaardigheid ontvangen, want ze genieten ervan om op klaarlichte dag te rellen en onrust te veroorzaken.
7. Ze zijn vol van bedrog wanneer ze met ons feesten, ze hebben ogen vol van overspel, ze kunnen niet stoppen met zondigen, ze zijn verlokkers en hun harten zijn volleerd in hebzucht. Ze hebben de rechte weg verlaten en zijn de onrechtvaardigheid achternagegaan.
8. Ze zijn als bronnen zonder water, wolken die door de wind worden voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis voor altijd is weggelegd. Want zij verlokken dwalende mensen met vleselijke begeerten en seksuele verleiding.
9. Ze houden zich voor dat ze vrij zijn, terwijl ze slaven zijn van hun zonden. Zo zijn er ook zogenaamde ex-christenen die niet meer geloven, die ooit door de kennis van de Heer en Redder Jezus Christus de verderfenis van de wereld zijn ontvlucht, maar hier toch weer in verstrikt zijn geraakt.
10. Voor deze mensen was het beter geweest als zij nooit het Evangelie hadden gehoord, dan om met de kennis hiervan God de rug toe te keren. Ze zijn er nu erger aan toe dan voorheen. Voor hun geldt het spreekwoord: De hond is weer teruggekeerd naar zijn braaksel, of het gewassen varken is weer teruggekeerd naar de modderpoel.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!