1. We moeten op de woorden van de heilige profeten letten, en aan het gebod van Jezus aan de apostelen blijven denken. We moeten vooral weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die zeggen: ‘Waar blijft de belofte van Zijn komst? Alles is hetzelfde als in het begin!’
2. Tegen willens en wetens in is hun ontgaan dat de hemelen en de aarde er vroeger al waren. De aarde was uit het water ontstaan en werd door het water omringd. Dit alles werd bijeengehouden door het Woord van God. De wereld van die tijd is toen onder gegaan door de zondvloed.
3. De hemelen en aarde van nu worden door hetzelfde Woord behouden, tot op de dag van het oordeel, waar ze verzwolgen zullen worden door vuur, tot ondergang van de goddeloze mensen.
4. Één dag is als duizend jaar voor de Here, en duizend jaar is als één dag. Hij aarzelt niet met Zijn belofte, al zijn er mensen die dit als traagheid zien. Hij is echter geduldig met ons, want het is niet Zijn Wil dat er één verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt.
5. De dag van de Here komt echter als een dief in de nacht, waarin de hemelen met kabaal zullen sneuvelen. De elementen, en ook de aarde met alles erop zullen door vuur vergaan.
6. Omdat we kennis hebben van deze dingen, moeten onze wandel en woorden heilig zijn. We moeten haastig vooruit kijken naar de dag van de Here waar de aarde, de elementen en de hemelen voorbij zullen gaan.
7. Wij hebben echter de belofte van een nieuwe aarde en nieuwe hemelen, waar gerechtigheid zal wonen. Daar mogen we naar uitkijken, dus we moeten zorgen dat we in vrede, onbevlekt en onschuldig gevonden zullen worden.
8. Petrus probeert ons te overtuigen dat het geduld van de Here zaligheid is. Ook Paulus probeerde dit duidelijk te maken in zijn brieven, ook al waren die soms moeilijk om te begrijpen.
9. De onwijze mensen maken hier mooi gebruik van om de brieven te verdraaien naar hun eigen verderf. Ze doen dit overigens ook met de rest van de bijbel. We moeten daarom op onze hoede zijn, want anders kunnen we meegesleept worden in de dwalingen van de goddelozen.
10. We moeten groeien in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. “Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Amen.”

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!