1. Dit is de tweede brief van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de Christelijke gemeente in Thessalonika.
2. Paulus en zijn mede-evangelisten dankten God altijd omdat het geloof steeds sterker werd, en de liefde steeds overvloediger werd bij de gemeente in Thessalonika. De gemeente had te maken met hevige vervolging en verdrukking, maar ze bleven lijdzaam en vol van geloof.
3. Het is aan God om mensen Zijn Koninkrijk waardig te achten, en Hij heeft het recht om verdrukkingen te vergelden bij degenen die verdrukken. Hij zal wanneer Jezus komt Zijn mensen tot leven brengen, en met vlammend vuur wraak brengen over de mensen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzaam zijn. Hun straf is de eeuwige ondergang.
4. Jezus zal komen om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en om met verwondering aanschouwd te worden door iedereen die gelooft.
5. Paulus en zijn mede-evangelisten baden dat de gemeente in Thessalonika de roeping waardig zou blijven, en dat God de gemeente kracht zou geven om naar de Wil van God te leven, en om de goede werken in Jezus te volbrengen; Opdat de naam van Jezus Christus verheerlijkt zou worden in hen, en zij in Hem. Ik denk dat wij ook hier voor moeten bidden, want dit is immers ook ons doel.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!