1. We worden aangespoord om te bidden dat het Woord verspreiden zal en dat het verheerlijkt mag worden, en opdat we verlost mogen worden van de ongeschikte en slechte mensen, want niet iedereen is trouw aan het Woord van God.
2. De Heere is altijd trouw. Hij zal ons verlossen en beschermen van de boze, en als we de Wil van God doen zal de Heere onze harten richten tot de liefde van God, en tot de rust van Christus.
3. Paulus beveelt ons in de Naam van Jezus dat we onze handen van broeders af moeten houden die ongeregeld wandelen. Indien er broeders zijn die niet werken voor hun eten, die anderen lastig vallen, egoïstische en ijdele dingen doende, moeten we hun gedrag niet accepteren. Opdat zij inzien dat ze fout zijn, en opdat ze hun gedrag zullen veranderen. Zie en behandel hen overigens niet als vijanden, maar spoor ze aan tot beter gedrag als een broeder.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!