1. Dit is de tweede brief van Paulus welke door de belofte van het leven in Christus een apostel was van God, aan Timotheüs. Paulus dankte God dag en nacht voor hem, en verlangde er erg naar om hem weer te zien omdat Timotheüs heel wat doorgemaakt had.
2. Timotheüs was vol van oprecht geloof, welk aan hem doorgegeven was vanuit zijn moeder en zijn grootmoeder. Ook had Paulus hem de handen opgelegd, waardoor Timotheüs een gave van de Heilige Geest gekregen had.
3. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht, van liefde, van kalmte. Daarom moeten wij ons niet schamen om te getuigen van onze Heere, en als wij verdrukkingen moeten doorstaan, kunnen wij dit met de kracht van God. Wij kunnen er immers zeker van zijn dat Hij machtig is om ons te geven waar wij van getuigen.
4. God heeft ons zalig gemaakt en geroepen; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in de vorm van Christus Jezus. Hij heeft de dood overwonnen en het eeuwige leven aan het licht gebracht door het Evangelie.
5. We moeten ons vasthouden aan de waarheden die in de bijbel beschreven staan, de waarheden over het geloof en de liefde die in Jezus te vinden zijn. We moeten waken over de schat die ons gegeven is door de Heilige Geest, welke in ons woont.
6. Ondanks dat ieder die in Azië was Paulus verlaten had, was er één man, Onesiforus, en zijn gezin, welke zich niet schaamde voor de gevangenisschap van Paulus, en hem vaak bezocht om hem moed in te spreken. Paulus bidt daarom dat God Onesiforus een grote zegen geven zal op de dag dat Hij terug komt.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!