1. In de laatste dagen zullen er zware tijden ontstaan. De mensen zullen liefhebbers van zichzelf, geldgierig, egoïstisch, trots, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar en onheilig zijn. Ze zullen zonder natuurlijke liefde zijn, nooit tevreden, roddelaars, zonder mate, wreed, zonder liefde voor de goeden, verraders, roekeloos, verwaand en meer liefhebbers van erotisch genot dan van God.
2. Mensen zullen zichzelf voordoen als godzalig, maar ze zullen niet in God geloven. We moeten een afkeer van dit soort mensen hebben, want zij zullen listig de huizen binnendringen, en vrouwen inpalmen die in hun zonden leven en zich laten beheersen door lust.
3. Net als toen Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, staan deze mensen ook nu de waarheid tegen. Ze zijn verdorven van verstand, en ze verwerpen het geloof. Gelukkig zullen zij zich niet voor altijd blijven vermeerderen, en hun uitzinnigheid zal aan het licht gebracht worden.
4. We moeten de leer, de manier van handelen, de voornemens, het geloof, de liefde en de lijdzaamheid van Paulus overnemen. Net als Paulus vervolgd werd, zullen wij, als we godzalig willen leven in Jezus Christus, ook vervolgd worden.
5. De slechte mensen zullen echter nog slechter, verleidender en listiger worden, en velen zullen verleid worden. Maar wij moeten ons vasthouden aan alles wat ons geleerd is, onze bijbels blijven lezen en leren, en andere mensen blijven verbeteren en onderwijzen in geloof in Jezus Christus. Alles in de bijbel is namelijk geïnspireerd door God, en kan voor dit alles gebruikt worden. Als wij in het geloof zullen volhouden zijn wij volmaakt en inzetbaar voor allerlei goede dingen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!