BijbelNotities

Categorie: Brieven van de apostelen

Efeziërs 1

1. Paulus schrijft deze brief niet alleen de Efeziërs, maar ook aan ons. 2. God heeft ons gezegend voordat de…

Efeziërs 2

1. God heeft ons gered van een leven vol misdaden, zonden en ongehoorzaamheid door zijn zoon te geven om te…

Efeziërs 3

1. Paulus zat in de gevangenis omdat hij het evangelie verkondigde. En hij had alles er voor over om mensen…

Efeziërs 4

1. Paulus vraagt ons om nederig, zachtmoedig, geduldig en verdraagzaam in de liefde te wandelen. Waardig naar de roeping van…

Efeziërs 5

1. De ware wandel van de volgers van God is in de liefde. 2. Van hoererij, onreinheid, gierigheid, oneerbaarheid, zottigheid,…

Efeziërs 6

1. Kinderen horen hun vader en moeder te gehoorzamen, zodat het goed met hen (de kinderen) gaat, en dat ze…

Filippenzen 1

1. Paulus schrijft deze brief aan alle heiligen, met hun opzieners en helpers, die in Filippi zijn. 2. Zelfs in…

Filippenzen 2

1. We kunnen troost vinden in Christus en de liefde. We kunnen gemeenschap vinden in de Heilige Geest. 2. We…

Filippenzen 3

1. We moeten oppassen voor mensen die iets anders dan het Evangelie prediken. Bijvoorbeeld dat jongetjes nog steeds besneden moeten…

Filippenzen 4

1. We worden geroepen om stevig te staan in Jezus, en ons altijd in hem te verblijden want hij komt…

© 2019 BijbelNotities.