BijbelNotities

Categorie: Hebreeën

Hebreeën 1

1. God heeft in de oudheid op vele manieren tot onze voorvaderen gesproken door de profeten, en in deze laatste…

Hebreeën 2

1. Om al deze dingen (Zie notitie Hebreeën 1) moeten wij goed letten op alles wat wij van God gehoord…

Hebreeën 3

1. Jezus was net als Moses gehoorzaam aan God, maar Mozes was gehoorzaam als een dienaar terwijl Jezus gehoorzaam was…

Hebreeën 4

1. Dit hoofdstuk begint met een waarschuwing: Laat ons vrezen dat we niet Zijn eeuwige rust zullen ingaan! Want de…

Hebreeën 5

1. Hogepriesters waren er voor de zaken die met God te maken hadden, en om offers te doen voor de…

Hebreeën 6

1. De fundamenten van de leer van Christus zijn als volgt: de bekering van onze dode werken, het geloof in…

Hebreeën 7

1. Melchizedek was een koning van Salem (oude naam voor Jeruzalem), en een priester van God. Abraham ontmoette hem toen…

Hebreeën 8

1. Waar alles wat de auteur van deze brief wil zeggen op neerkomt, is dat wij een Hogepriester hebben die…

Hebreeën 9

1. In het eerste verbond waren recht tot godsdienst en het wereldlijke heiligdom te vinden. Met achter het eerste voorhangsel…

Hebreeën 10

1. De wet was een schaduw van de toekomende dingen, en het had zelf niet de substantie van het heerlijke…

© 2018 BijbelNotities.