BijbelNotities

Categorie: Hebreeën

Hebreeen 11 – Deel 1

1. Het geloof is de ondergrond voor de dingen waarop wij hopen en het bewijs van de dingen die we…

Hebreeën 11 – Deel 2

1. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, zijn enige zoon Isaak als een offer gebracht. Ook al…

Hebreeën 12 – Deel 1

1. We hebben zo’n grote menigte van getuigen om ons heen liggen, laten wij daarom alle last en zonde afleggen….

Hebreeën 12 – Deel 2

1. We moeten geen hoereerders of onkerkelijke mensen zijn. Ezau was dit wel, want hij had zijn eerstgeboorterecht verkocht voor…

Hebreeën 13

1. De broederlijke liefde moet in stand gehouden worden. We moeten herbergzaam zijn, want hierdoor hebben sommigen engelen geherbergd zonder…

© 2019 BijbelNotities.