1. Paulus en Timotheus schrijven deze brief aan de heiligen en gelovigen die in Kolosse zijn. Zij hadden het Evangelie met blijheid en met volle overtuiging ontvangen. Toen de mensen daar Jezus als hun redder hadden aangenomen bracht het Evangelie ook daar goede vruchten voort.
2. We moeten eerbiedig wandelen, God in alles betrekkend. Zodat we in alles wat we doen goede vruchten mogen dragen, ons wassende in de kennis van God; Bekrachtigd met Zijn kracht, in overgave, verdraagzaamheid en met blijdschap.
3. God heeft ons door het bloed van Zijn Zoon de erfenis van het eeuwig leven gegeven en ons getrokken uit de macht van de duisternis. Alleen door Jezus zijn onze zonden vergeven.
4. God heeft alles door Jezus gemaakt. Hij is de Eerstgeborene van alle schepsels en ook de Eerstgeborene uit de doden. Hij is in alles de Eerste. Hij is het Hoofd van Zijn Gemeente. Door Zijn bloed aan het kruis heeft Hij alles met Zichzelf verzoend, en dus alles wat tussen Hem en ons stond opgeheven.
5. Door te geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven zijn we gered. De gerechtigheid, heiligheid en onschuld van Jezus wordt ons toegerekend. Hij heeft ons immers vrijgekocht door zijn bloed. We zijn van hem.
6. Wanneer wij lijden omdat we staan voor wat we geloven en omdat we dit verkondigen, nemen we deel aan de overblijfselen van de verdrukkingen van Jezus.
7. Een van de taken van een dienaar van God is om Zijn Woord te verkondigen. Daarmee kunnen we ieder mens corrigeren en leren van Jezus Christus. Overigens niet naar onze eigen wijsheid, maar naar de wijsheid van God.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!