1. Paulus wil dat we weten hoeveel hij gestreden heeft, opdat we de troost, de liefde en de rijkdom van het Evangelie mochten ontvangen. Hierin liggen alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen.
2. We moeten opletten dat niemand ons met mooie verhaaltjes zal verleiden om te leven naar zoals het was voor Christus; Vertrouwend in offers, werken en besnijdenissen van het vlees.
3. Ieder die Jezus als redder heeft aangenomen wordt geroepen om stevig in hem te staan en op hem te bouwen. Hij is immers De Hoeksteen(Ef 2:20) van de tempel waarvan ook wij stenen zijn, De Weg(Joh 14:6) naar het leven die wij bewandelen, De Blinkende Morgenster(Op 22:16) die wij volgen, onze Opperherder(1 Pt 2:20) die ons leidt en beschermt, Het Lam(Jh 1:29) dat voor onze zonden gestorven is, en nog veel meer.
4. Wij zijn door Jezus besneden met een geestelijke besnijdenis. We zijn met Hem begraven, en ook weer opgestaan door het geloof in Jezus en De Vader, die Hem opgewekt heeft. Zo heeft hij onze zonden vergeven; Hij heeft het handschrift wat tegen ons was en uit inzettingen bestond, wat van onze zonden betuigde, uitgewist.
5. Beoordeel niemand op basis van wat hij eet of drinkt, of hij feestdagen, of nieuwe manen, of sabbatten aanhoud. Dit waren schaduwen van toekomende dingen, die in het lichaam van Jezus Christus volbracht zijn.
6. We moeten ons geen geboden laten opleggen, omdat wij niet meer van de wereld zijn, maar van het Koninkrijk van God. Paulus schrijft: “Raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.” Het zal alleen tot bevrediging van het vlees leiden want het zijn de geboden en lessen van mensen, niet van God.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!