1. Omdat we met Jezus zijn gestorven en weer zijn opgestaan, moeten we niet malen over de dingen die van de wereld zijn, maar we moeten de dingen die boven zijn zoeken, waar Jezus is.
2. Wanneer Jezus geopenbaard wordt zullen wij ook geopenbaard worden, want Hij is ons leven.
3. We moeten ons losmaken van alle hoererij, onreinheid, schande, kwade begeerlijkheid en gierigheid, welke afgodendienst is. Ook moeten we ons losmaken van woede, kwaadheid, lastering, grof taalgebruik en leugens. We hebben namelijk de oude mens afgedaan en de nieuwe mens aangedaan.
4. In Jezus is er geen verschil tussen positie, ras, herkomst, slaaf of vrije. Hij is alles en in iedereen.
5. Als uitverkorenen van God worden we geroepen om dankbaar, barmhartig, vriendelijk, zorgend voor een ander, zachtmoedig, vergevend, verdraagzaam en vol van liefde te zijn. Dan zal de vrede van God heersen in onze harten.
6. Omdat het het woord van Christus in ons leeft moeten we elkaar ondersteunen en onderwijzen.
7. Wat we ook doen, we doen het in de naam van Jezus terwijl we God in alles danken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.
8. Vrouwen moeten aan hun mannen onderdanig zijn, en mannen moeten hun vrouwen liefhebben zonder bitter tegen haar te zijn. Kinderen moeten naar hun ouders luisteren, en vaders moeten niet opvliegend zijn. Dienstknechten horen hun bazen met hun hele hart te gehoorzamen, omdat ze de Heere Jezus dienen.
9. Iemand die goed doet, zal beloond worden in de erfenis. Maar wie onrecht doet, die zal zijn onrecht dragen.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!