1. Paulus schrijft deze brief niet alleen de Efeziërs, maar ook aan ons.
2. God heeft ons gezegend voordat de wereld begon om heilig te zijn en om zonder te falen lief te hebben.
3. God neemt ons aan als zijn kinderen, door Jezus.
4. Jezus is gestorven voor onze misdaden.
5. Door Jezus hebben wij een erfdeel. Namelijk het eeuwig leven.
6. Als je hierin gelooft, krijg je die erfenis en het bewijs (onderpand) van die erfenis. Namelijk de Heilige Geest.
7. De heilige geest geeft je hoop, verstand, sterkte en nog veel meer.
8. God heeft Jezus doen opstaan uit de dood, en zit nu aan de rechterhand van God in de hemel.
9. De mensen die in God geloven zijn als een lichaam, waarvan Jezus het hoofd is.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!