1. God heeft ons gered van een leven vol misdaden, zonden en ongehoorzaamheid door zijn zoon te geven om te sterven aan het kruis.
2. Met het opstaan van Jezus uit de dood, zijn ook wij opgestaan.
3. We zijn niet gered door onszelf, maar door de gave van God.
4. Door Jezus is de vijandschap tussen jood en niet-jood verbroken.
5. Wij zijn als stenen in een tempel, waarvan Jezus de grondlegging is.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!