1. Paulus zat in de gevangenis omdat hij het evangelie verkondigde. En hij had alles er voor over om mensen de genade van God te leren kennen.
2. Niet alleen de joden, maar iedereen die in Jezus gelooft heeft recht op de erfenis.
3. Door Jezus hebben wij toegang tot de rijkdom, wijsheid en macht van God.
4. Paulus roept om ons versterkt te laten worden door de Heilige Geest, om Jezus binnen te laten in onze harten, en om gegrond te zijn in liefde.
5. De liefde van Jezus gaat alle kennis te boven.
6. God is machtig om ons zelfs meer te geven dan waar wij voor bidden of over denken.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!