1. Paulus vraagt ons om nederig, zachtmoedig, geduldig en verdraagzaam in de liefde te wandelen. Waardig naar de roeping van Jezus.
2. Wij zijn deel van één lichaam en één geest. Geroepen door één Heer, één God de Vader, in één geloof en één doop.
3. Jezus geeft ieder van ons zijn gave(n) door de Heilige Geest, naar de maat van Zijn genade.
4. Door die gaven heeft elk deel van het lichaam heeft zijn eigen taak. Sommigen zijn profeten, sommigen evangelisten, sommigen herders en sommigen leraars. Alles werkt samen om het lichaam van Christus op te bouwen en Hem te dienen in liefde.
5. Het lichaam werkt om ons sterk te maken tegen bedriegerij en listen die ons laten dwalen, weg van de waarheid Gods.
6. Jezus wil dat we niet meer wandelen hoe we vroeger gewandeld hebben toen we Christus nog niet kenden. Kenmerken zijn egoïsme, onwetendheid, ongevoeligheid, ontucht, onreinheid, overgeving aan de begeerte van verleiding.
7. Hij wil dat we niet meer liegen, maar de waarheid spreken. Niet meer stelen, maar werken en delen met mensen in nood. Niet meer schelden, maar woorden spreken die mensen opbouwen. Hij wil dat we alle bitterheid, boosheid, drift, geroep en beschuldigingen naast ons neerleggen. In plaats daarvan zegt Hij: Wees barmhartig en vergevingsgezind.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!