1. De ware wandel van de volgers van God is in de liefde.
2. Van hoererij, onreinheid, gierigheid, oneerbaarheid, zottigheid, gekkernij of afgoderij hoort niet eens gepraat te worden door Christenen.
3. Geen hoer of onrein of gierig persoon heeft een erfenis in het Koninkrijk Gods, want zij zijn afgodendienaars.
4. Iedereen heeft vroeger in het duister gewandeld en deze dingen gedaan, maar nu zijn we kinderen van God, door Jezus.
5. De vrucht van de Heilige geest is altijd goed, rechtvaardig en waar.
6. Doe niet mee aan de wandel van goddelozen die in het duister lopen, maar bestraf dit en wandel in het licht. Dan zul je de vrucht van de Heilige Geest dragen.
7. Wandel voorzichtig. Niet als onwijzen, maar als wijzen. Handel in alles naar de wil van God.
8. Wordt niet dronken, maar wees vervuld met de Heilige Geest.
9. Praat met elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Verheerlijk en dank de Heer ten aller tijden in uw hart.
10. Vrouwen moeten aan hun mannen onderdanig zijn, want de man is het hoofd van de vrouw, net zoals Jezus het hoofd van ons allen is.
11. Mannen moeten hun vrouwen liefhebben, net zoals Jezus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven.
12. Wij zijn leden van het lichaam van Jezus, zijn vlees en zijn benen. Dus onderhoud elkaar en heb elkaar lief, want niemand haat zijn eigen vlees.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het woord van God!